Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkoušky lze rozdělit na zkoušky konané podle zkušebního řádu v ČR a zkoušky konané podle řádů FCI, které je zároveň uznává jako zkoušky mezinárodní s možností zadat titul CACIT.

 Zkoušky ohařů v ČR

Zkouška vloh ZV: zde se posuzují vrozené vlohy psů, pes nejlépe prokáže své vlastnosti dosud neovlivněné vyšším stupněm výcviku.

Podzimní zkoušky PZ: jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Zkoušky jsou také jednou z podmínek k uchovnění feny NKO.

Lesní zkoušky LZ: jejich absolvováním získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledání zvěře v lesních honitbách.

Speciální zkoušky z vodní práce VP: na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a získává upotřebitelnost při spol.honech na vodní zvěř.

Všestranné zkoušky VZ: na těchto zkouškách se musí prokázat vyšší stupeň upotřebitelnosti psa v lovecké praxi, zde pes dokazuje, že je upotřebitelný pro jakoukoliv práci na povrchu. Podmínkou na jejich účasti je absolvování PZ nebo LZ.

Memoriál Richarda Knolla MRK: vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul Všestranný vítěz ČR. Uspěje-li  vítěz v I. Ceně, obdrží titul CACT.Nominuje se 20 ohařů s nejvyšším bodovým ohodnocením ze všech VZ konaných v sezóně v ČR.

Memoriál Karla Podhajského MKP: je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul Vítěz MKP se zadáním titulů CACIT a CACT.Účastní se ho 20 psů z toho 10 nejlepších z ČR (10 nejlepších na MRK) a 10 ze zahraničí.

 Zkoušky podle řádu FCI

Field Trials: vrcholná mezinárodní zkouška pro práci ohaře před ranou, kde se klade důraz na bezchybné hledání, vystavování a postupování, klid před zvěří ve stylu plemene.

Zkouší se jako: - jarní – na koroptvích

                       - letní – na koroptvích a bažantech

                       - podzimní – na koroptvích a bažantech včetně

                         jejich ulovení a přinesení

 

 

Zkouška polní a vodní práce: špičková zkouška pro posuzování ohaře z hlediska chovu.

(IKP, Kleemannovy zkoušky,Memoriál Milana Novotného)